Giảm đau

Travicol Flu Trà Vinh (C/100v)
Chai 100 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Travicol Flu Trà Vinh (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Hapacol 650 Extra DHG (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài Nhóm: Thuốc
Xem giá
Hapacol 150mg Flu DHG (H/24 gói)
Hộp 24 gói x 1,5gr thuốc bột sủi bọt Nhóm: Thuốc
Xem giá
Hapacol 250 Flu DHG (H/24g)
Hộp 24 gói x 1,5gr Nhóm: Thuốc
Xem giá
Hapacol 150mg DHG (H/ 24 gói)
Hộp 24 gói x 1,5gr thuốc bột sủi bọt Nhóm: Thuốc
Xem giá
Hapacol 325mg DHG (C/100v)
Chai 100 viên nén dài Nhóm: Thuốc
Xem giá
Celecoxib 200mg vỉ xéo khapharco (h/100v) - LDC
Hộp 10 vĩ x 10 viên Nhóm:
Xem giá
Atocib Etoricoxib 60mg DHG (H/30v)
Hộp 3 vĩ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Canhkimol Hataphar (H/50v) date 1/24
Hộp 5 vỉ x10 nang Nhóm: Thuốc
Xem giá
Celecoxib 200mg VIDIPHA (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Phazandol xanh Paracetamol 500mg Phúc Vinh (H/120v)
Hộp 15 vỉ x 12 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Phazandol Cảm Cúm Phúc Vinh(H/180v)
Hóa Đơn Nhanh
Hộp 15 vỉ x 12 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Trivacin Tana Thành Nam (C/100v) Nắp Cam
Giảm giá
Chai 100 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Micro Celecoxib-100 Celecoxib 100mg Ấn Độ (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Glotadol flu Abbott(H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Panadol cảm cúm gsk (H/180v)
Hộp 15 vỉ x 12 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Tussicaps Paracetamol 325mg Thành Nam (H/1C 50v)
Hộp 1 chai 50 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH CÙNG CHÚNG TÔI?

Đăng Ký Ngay

Tin tức

0961668606 - 0918194903