Nhiễm khuẩn hô hấp

Klamentin 500/62.5mg DHG (H/24 gói)
Hộp 24 gói x 2gr Nhóm: Thuốc
Xem giá
Claminat 625mg Imexpharm (H/14v)
Hộp 2 vỉ x 7 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefixim 100mg Con Ong USP (H/10 gói 1,5gr)
Hộp 10 gói x 1,5gr Nhóm: Thuốc
Xem giá
Augmentin 500/62,5mg GSK (H/12 gói)
Giảm giá
Hộp 12 gói Nhóm: Thuốc
Xem giá
Scanax 500 Ciprofloxacin 500mg Stella Vỉ Nhôm (H/50v)
Giảm giá
Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefuroxim 500mg Vidipha (H/100v)
Hóa Đơn Nhanh
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Doxycycline 100mg Mekophar (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Novomycin 3 M.IU Mekophar (H/10v)
Hộp 2 vỉ x 5 viên bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Scanax 500 Ciprofloxacin 500mg Stella Vỉ Nhựa (H/50v)
Giảm giá
Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Erybact Erythromycin 365mg Mekophar (H/25 gói)
Hộp 25 gói x 3gr thuốc bột uống Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cephalexin 500mg Vidipha (H/100v)
Hóa Đơn Nhanh
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng Nhóm: Thuốc
Xem giá
Zaromax Azithromycin 500mg DHG (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Augbidil 625 Bidiphar (H/14v)
Hộp 2 vỉ x 7 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Ampicillin 500 Brawn (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Midantin 625 Minh Dân (H/14v Nén)
Hộp 2 vỉ x 7 viên nén dài bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Acigmentin Amoxicillin 625mg Minh Hải (H/14v)
Hóa Đơn Nhanh
Hộp 2 vỉ x 7 viên bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Mactaxim Cefixim 200mg Ấn Độ (H/10v)
Hộp 1 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Doxycyclin 100mg Domesco (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefalexin Cephalexin 500mg Domesco (H/100v)
Hóa Đơn Nhanh
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng Nhóm: Thuốc
Xem giá

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH CÙNG CHÚNG TÔI?

Đăng Ký Ngay

Tin tức

0961668606 - 0918194903