Nhiễm khuẩn hô hấp

Haginat 250 Cefuroxim 250mg DHG (H/10v)
Hộp 2 vỉ x 5 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Hapenxin Capsules Cephalexin 500mg DHG (C/100v) XANH-TÍM
Chai 100 viên nang cứng Nhóm: Thuốc
Xem giá
Haginir Cefdinir 125mg DHG (H/24 gói)
Hộp 24 gói x 1,5gr thuốc cốm Nhóm: Thuốc
Xem giá
Haginat 500 Cefuroxim 500mg DHG (H/10v)
Hộp 2 vỉ x 5 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefadroxil 250mg Domesco (H/10 gói 2gr)
Hộp 10 gói x 2gr Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefaclor 250mg TW25 (H/12v)
Hộp 1 vỉ x12 viên nang Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefaclor 250mg Domesco (H/10v)
Hộp 1 vỉ x 10 viên nang cứng (Tím - Trắng) Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefaclor 250mg Cửu Long (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng Nhóm: Thuốc
Xem giá
Hafixim Cefixim 100mg DHG (H/24 gói)
Tăng giá
Hộp 24 gói x 1,5gr Nhóm: Thuốc
Xem giá
Hafixim Cefixim 200mg DHG (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Hafixim Cefixim 50mg DHG (H/24 gói)
Hộp 24 gói x 0,75gr Nhóm: Thuốc
Xem giá
Haginat 125 Cefuroxim 125mg DHG (H/24 gói)
Hộp 24 gói x 3,5gr thuốc cốm Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefadroxil 500mg PMP Pymepharco (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng Nhóm: Thuốc
Xem giá
Oral DroXine Cefadroxil 500mg Vidipha (H/100v)
Hóa Đơn Nhanh
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefadroxil PMP 500mg Pymepharco (C/200v)
Hết hàng
Hộp 10 vỉ x 10 Viên nang cứng Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefadroxil Pp 500mg Trà Vinh (H/1C/100v)
Chai 100 viên nang cứng Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefalexin Cephalexin 250mg Domesco (C/200v)
Chai 200 viên nang Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefalexin Cephalexin 500mg Trà Vinh (C/200v)
Chai 200 viên nang Nhóm: Thuốc
Xem giá

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH CÙNG CHÚNG TÔI?

Đăng Ký Ngay

Tin tức

0961668606 - 0918194903