Nhiễm khuẩn hô hấp

Erythromycin 500mg Vidipha (H/100v)
Hóa Đơn Nhanh
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefalexin Cephalexin 500mg Trà Vinh (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefatam Cephalexin 750mg Pymepharco (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Erybact Fort Mekophar (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Erymekophar Erythromycin 250mg Mekophar (H/30 gói)
Hộp 30 gói x 2,5gr Nhóm: Thuốc
Xem giá
Erythromycin 250mg Mekophar (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Erythromycin 250mg Vidipha (H/100v)
Hóa Đơn Nhanh
Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefdinir 125mg Cửu Long (H/14 gói 2,5gr)
Hộp 14 gói x 2,5gr Nhóm: Thuốc
Xem giá
Emycin Erythromycin 250mg DHG (H/24 gói)
Hộp 24 gói x 1,5gr Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefdinir 300mg HV USP (H/20v)
Hộp 2 vỉ x 10 viên nang Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefimvid Cefixim 200mg Vidipha (H/10v)
Hóa Đơn Nhanh
Hộp 1 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefixim 100mg HV USP (H/30v)
Giảm giá
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefixim 100mg Mekophar (H/12 gói 1,5gr)
Hộp 12 gói x 1,5g thuốc bột uống Nhóm: Thuốc
Xem giá
Doximpak Cefpodoxim 100mg USP (H/30v Nang)
Tăng giá
Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Doximpak Cefpodoxim 100mg HV USP (H/30v Nén)
Hộp 3 vỉ x 10 viên. Nhóm: Thuốc
Xem giá
Doromax 200mg Domesco (H/10 gói)
Hộp 10 gói x 1,5gr Nhóm: Thuốc
Xem giá
Dorolid Roxithromycin 50mg Domesco (H/10 gói)
Tăng giá
Hộp 10 gói x 3gr Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefixim 400mg CGP USP (H/10v)
Hộp 1 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefixim RTC 100mg Ấn Độ (H/10 gói)
Hộp 10 gói Nhóm: Thuốc
Xem giá
Dalacin C Clindamycin 300mg Pfizer (H/16v)
Hộp 2 vỉ x 8 viên nang Nhóm: Thuốc
Xem giá

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH CÙNG CHÚNG TÔI?

Đăng Ký Ngay

Tin tức

0961668606