Nhiễm khuẩn hô hấp

Cefixime Uphace 100mg TW25 (H/10 gói 2gr)
Hộp 10 gói x 2gr Nhóm: Thuốc
Xem giá
Clindastad Clindamycin 150mg Stella (H/50v)
Hộp 5 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Mới
Clamoxyl Amoxicillin 250mg GSK (H/12 gói)
Bán chạy
Hộp 12 gói Nhóm: Thuốc
Xem giá
Clarithromycin 250mg STELLA (H/20v)
Tăng giá
Hộp 2 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Azicine Azithromycin 250mg STELLA (H/6v)
Giảm giá
Hộp 1 vỉ x 6 viên nang cứng Nhóm: Thuốc
Xem giá
Clabact 500 Clarithromycin 500mg DHG (H/20v)
Hộp 2 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Clabact 250 Clarithromycin 250mg DHG (H/20v)
Hộp 2 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Azicine Azithromycin 250mg STELLA (H/6 gói)
Hộp 6 gói x 1,5gr thuốc cốm Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefpodoxim 100 HV USP (H/10 gói 3gr)
Hộp 10 gói x 3gr Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefpodoxim 100mg USP (H/10v)
Hộp 1 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefpodoxim 100mg CGP USP (H/10 gói 3gr)
Hộp 10 gói x 3gr. Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cezirnate Cefuroxim 250mg TW25 (H/10v)
Hộp 2 vỉ x 5 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cezirnate Cefuroxim 500mg TW25 (H/10v)
Hộp 2 vỉ x 5 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cephalexin 250mg Vidipha (H/100v)
Hóa Đơn Nhanh
Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefurovid Cefuroxim 250mg Vidipha (H/10v)
Hóa Đơn Nhanh
Hộp 2 vỉ x 5 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefurovid Cefuroxim 125mg Vidipha (H/10 gói)
Hóa Đơn Nhanh Giảm giá
Hộp 10 gói x 3gr Nhóm: Thuốc
Xem giá
Ceftume 500 Cefuroxim 500mg TW1 (H/20v)
Hộp 2 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefprozil 500-US 500mg USP (H/10v)
Hộp 1 vỉ x 12 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefprozil 250-US 250mg USP (H/10v)
Hộp 1 vỉ x 10 viên nén dài bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH CÙNG CHÚNG TÔI?

Đăng Ký Ngay

Tin tức

0961668606