Nhiễm khuẩn hô hấp

Cefurovid Cefuroxim 250mg Vidipha (H/10v)
Hóa Đơn Nhanh
Hộp 2 vỉ x 5 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefurovid Cefuroxim 125mg Vidipha (H/10 gói)
Hóa Đơn Nhanh Giảm giá
Hộp 10 gói x 3gr Nhóm: Thuốc
Xem giá
Ceftume 500 Cefuroxim 500mg TW1 (H/20v)
Hộp 2 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefprozil 500-US 500mg USP (H/10v)
Hộp 1 vỉ x 12 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cefprozil 250-US 250mg USP (H/10v)
Hộp 1 vỉ x 10 viên nén dài bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Brudoxil Cefadroxil 500mg Brawn (H/100v) Vỉ Nhựa
Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cadiazith Azithromycin 500mg USP (H/30v)
Hộp 5 vỉ x 6 viên nén dài bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cadicefdin Cefdinir 100mg USP (H/20v)
Tăng giá
Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Amoxicillin 250mg ngậm Domesco (C/100v)
Chai 100 viên ngậm Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cadicefdin Cefdinir 300mg USP (H/20v)
Hộp 2 vỉ x 10 viên bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Clarithromycin 500mg Khapharco (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cadifaxin Cephalexin 750mg USP (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Amoxicillin 500mg Mekophar (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Augbactam 312.5mg Mekophar (H/12 gói)
Hộp 12 gói x 3,2gr Nhóm: Thuốc
Xem giá
Ampicilin 250mg TW2 (C/250v)
Chai 250 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Augbactam 625mg Mekophar (H/10v)
Hộp 2 vỉ x 5 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Aticef Cefadroxil 500mg DHG (C/100v)
Tăng giá
Chai 100 viên nang cứng Nhóm: Thuốc
Xem giá
Ampicilin 500mg Vidipha (H/100v)
Hóa Đơn Nhanh
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng Nhóm: Thuốc
Xem giá
Augbactam 1g Mekophar (H/14v)
Hộp 2 vỉ x 7 viên bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Augbactam 562,5mg Mekophar (H/12 gói)
Giảm giá
Hộp 12 gói x 3,2gr bột pha hỗn dịch uống Nhóm: Thuốc
Xem giá

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH CÙNG CHÚNG TÔI?

Đăng Ký Ngay

Tin tức

0961668606