Nội tiết

Acid Ursodeoxycholic 300mg Traphaco (H/30v)
Tăng giá
Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Glucovance 500mg/5mg Merck (H/30v)
Tăng giá
0 Nhóm: Thuốc
Xem giá
Thyrozol 5mg Merck (H/100v)
Tăng giá
0 Nhóm: Thuốc
Xem giá
Regulon Gedon Richter (H/21v)
Hộp 21 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Torfin Sildenafil 50mg Ấn Độ (H/4v)
Hộp 1 vỉ x 4 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Torfin Sildenafil 100mg Ấn Độ (H/4v)
Hộp 1 vỉ x 4 viên nén màu xanh Nhóm: Thuốc
Xem giá
Mifestad Mifepriston 10mg Stella (H/1v)
Hộp 1 vỉ x 1 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Glucofine Metformin 850mg Domesco (H/20v)
Hộp 4 vỉ x 5 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Glucofine Metformin 500mg Domesco (H/50v)
Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Drosperin 30 Abbott (H/28v)
Hộp 1 vỉ 28 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Victoria TÍM Tránh Thai Ba Đình (H/1v)
Hộp 1 vỉ x 1 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Staga - 50 Sildenafil Citrate 50mg Ấn Độ (H/4v)
Hộp 1 vỉ x 4 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Clazic SR Gliclazid 30mg United (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén phóng thích kéo dài Nhóm: Thuốc
Xem giá
Hasanbose Acarbose 50mg HASAN (H/50v)
Hộp 5 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Glumeform Metformin 850mg DHG (H/50v)
Hộp 10 vỉ x 5 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Glibenclamid 5mg Domesco (H/100v)
Tăng giá
Hộp 5 vỉ x 20 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Glimepiride 2mg Stella (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Glirit Metformin 500mg/5mg DHG (H/30v)
Tăng giá
Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Gluphakaps Metformin 850mg Quảng Bình (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH CÙNG CHÚNG TÔI?

Đăng Ký Ngay

Tin tức

0961668606