Thần kinh

Amilavil Amitriptylin10mg Hasan (H/60v)
Hộp 4 vỉ x 15 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Núcleo CMP forte Tedis (H/3 ống)
Giảm giá
0 Nhóm: Thuốc
Xem giá
Harotin Paroxetin 10mg Hasan (H/50v)
Giảm giá
Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Tazeurin Mirtazapin 30mg Hasan (H/28v)
Giảm giá
Hộp 2 vỉ x 14 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Flutonin Fluoxetin 10mg Hasan (H/50v)
Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng Nhóm: Thuốc
Xem giá
Methyldopa 250mg Traphaco (H/100v)
Tăng giá
Hộp 10vỉ x10Viên BP Nhóm: Thuốc
Xem giá
Halofar 2mg Pharmedic H/200V
Hóa Đơn Nhanh Tăng giá
Hộp 10x20 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Bestrip 50mg Pharmedic H/30v
Hóa Đơn Nhanh
Hộp 3x10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Clorpromazin 100mg Pharmedic H/100V
Hóa Đơn Nhanh
Hộp 10x10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Keppra 500mg Levetiracetam Gsk (H/60v)
Giảm giá
0 Nhóm: Thuốc
Xem giá
Trihexyphenidyl 2mg Pharmedic (H/100v)
Hóa Đơn Nhanh
Hộp 5 vỉ x 20 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Tv Sulpiride 50mg Trà Vinh (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
USA Rotin-F Rotundin 15mg Phong Phú (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Venlafaxine 37.5mg Stella (H/60v)
Hộp 6 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Dogmatil 50mg Sanofi(H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Neurocetam Piracetam 800mg Ấn Độ (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Hoạt huyết dưỡng não - HD Hải Dương (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH CÙNG CHÚNG TÔI?

Đăng Ký Ngay

Tin tức

0961668606