Tim mạch - huyết áp

Ezvasten Davipharm (H/28v)
Tăng giá
0 Nhóm: Thuốc
Xem giá
Dozidine MR Trimetazidin 35mg Domesco (H/60v)
Hộp 6 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Hasancor Bisoprolol 5mg Hasan (H/50v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Vashasan Trimetazidin 20mg Hasan (H/90v)
Hộp 3 vỉ x 30 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Mibedatril Imidapril 5mg Hasan (H/50v)
Hộp 5 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Acenocoumarol 1mg Spm (H/30v)
Hộp 30 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cruderan Deferipron 500mg Hasan (H/30v)
Hộp 2 vỉ x 15 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Panangin Gedeon Richter (H/C 50v)
Hộp 1 chai 50 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Spinolac Spironolactone 25mg Hasan(H/100v nén)
Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Toropi 10mg Ấn Độ (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Transamin 250mg/5ml Tiêm Thái Lan (H/10 ống)
Hộp 10 ống x 5ml Nhóm: Thuốc
Xem giá
Transamin Tranexamic 250mg Thái Lan (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Trimetazidin 20mg STELLA (H/60v)
Hộp 2 vỉ x 30 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Trimetazidin 35mg STELLA (H/30v)
Giảm giá
Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Troysar Losartan 50mg Ấn Độ (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Twynsta 40/5mg Đức (H/98v)
Hộp 14 vỉ x 7 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Xelostad 10 Rivaroxaban 10mg Stella (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Hafenthyl Supra Fenofibrat 160mg Hasan (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Agidopa Methyldopa 250mg Agimexpharm (H/20v)
Giảm giá
Hộp 2 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Fenostad Fenofibrate 200mg STELLA (H/30v)
Tăng giá
Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH CÙNG CHÚNG TÔI?

Đăng Ký Ngay

Tin tức

0961668606