Tim mạch - huyết áp

Masopen 250/25mg Hasan (H/30V)
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Atorhasan Atorvastatin 10mg Hasan (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Coveram 10mg/5mg Servier (H/30 viên)
Hộp 30 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Coveram 5mg/10mg Servier (H/30 viên)
Hộp 30 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Coveram 10mg/10mg Servier (H/30 viên)
Hộp 30 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Blocadip Lercanidipin hydroclorid 10mg Hasan (H/60v)
Hộp 4 vỉ x 15 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Alanboss XL Anfuzosin 10mg Hasan (H/30v)
hộp 30 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Lopitid Bezafibrat 200mg Hasan (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Hasitec Enalapril 10mg Hasan (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Rosuvas Rosuvastatin 5mg Hasan (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH CÙNG CHÚNG TÔI?

Đăng Ký Ngay

Tin tức

0961668606