Rối loạn tiền đình

Flunarizine 5mg Trà Vinh (H/30v)
Hóa Đơn Nhanh
Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cinnarizin 25mg Vidipha (H/100v)
Hóa Đơn Nhanh
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cinnarizin 25mg Khapharco (H/200v)
Hộp 4 vỉ x 50 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Betaserc Betahistine 16mg Abbott (H/60v)
Giảm giá
Hộp 3 vỉ x 20 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Betaserc Betahistine 24mg Abbott (H/50v)
Tăng giá
Hộp 5 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Betahistine 16mg Stella (H/50v)
Tăng giá
Hộp 5 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Betahistine 16mg DHG (H/30v)
Giảm giá
Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Betahistin Betahistin dihydroclorid 16 mg Meyer (H/100v)
Tăng giá
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cinnarizin 25mg Quảng Bình (H/500v)
Hộp 10 vỉ x 50 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Sibelium Flunarizin 5mg Janssen (H/100v)
Hộp 5 vỉ x 20 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Tanponai 500mg Nén Dài Đồng Nai (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Tanponai 500mg Nén Tròn Đồng Nai (H/20v )
Hộp 2 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Gatanin N-Acetyl-​DL-Leucin 500mg Euvipharm (H/20v)
Tăng giá
Hộp 2 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Hagizin Flunarizine 5mg DHG (H/100v)
Giảm giá
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng Nhóm: Thuốc
Xem giá
Tamgezyl N-Acetyl-dl-Leucine 500mg Thành Nam (H/20v)
Tăng giá
Hộp 2 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Tanakan 40mg Ipsen (H/30v)
Hộp 2 vỉ x 15 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Devomir Cinnarizin 25mg SPM (H/30v)
Hóa Đơn Nhanh Giảm giá
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Sibetinic Flunarizine 5mg Nic (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Serc Betahistine 8mg Abbott (H/100v)
Hộp 100 viên Nhóm:
Xem giá

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH CÙNG CHÚNG TÔI?

Đăng Ký Ngay

Tin tức

0961668606