Nhiễm khuẩn hô hấp

LevoDHG Levofloxacin 750mg DHG (H/14v)
Hộp 2 vỉ x 7 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Levocef 500 Levofloxacin 500mg Cửu Long (H/10v)
Hộp 1 vỉ x 10 viên bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Augbidil 250/31.25mg Bidiphar (H/12 gói)
Hộp 12 gói x 1gr Nhóm: Thuốc
Xem giá
Augbidil 500/62.5mg Bidiphar (H/12 gói)
Hộp 12 gói x 1gr. Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cebest Cefpodoxim 100mg Merap (H/20 gói 3gr)
Hộp 20 gói x 3gr Nhóm: Thuốc
Xem giá
Iba Mentin 1000/62.5mg TW1 (H/14v)
Hộp 2 vỉ x 7 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Kefcin Cefaclor 125mg Bột DHG (H/24 gói)
Hộp 24 gói x 1,5gr Nhóm: Thuốc
Xem giá
Kefcin Cefaclor 375mg DHG (H/10v)
Hộp 2 vỉ x 5 viên nén dài bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Augbidil 1g Bidiphar (H/14v)
Hộp 2 vỉ x 7 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Hapenxin Kids Cephalexin 250mg DHG (H/24 gói)
Hộp 24 gói x 1,4gr Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cebest Cefpodoxim 50mg Merap (H/20 gói 1,5gr)
Tăng giá
Hộp 20 gói x 1,5gr Nhóm: Thuốc
Xem giá
Hasanclar Clarithromycin 500mg Hasan (H/28v)
Hộp 4 vỉ x 7 viên nén dài bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Zaromax Azithromycin 100 DHG (H/24gói)
Giảm giá
Hộp 24 gói x 0,75gr thuốc bột pha hỗn dịch uống Nhóm: Thuốc
Xem giá
Zaromax Azithromycin 200mg DHG (H/24gói)
Hộp 24 gói x 1,5gr Nhóm: Thuốc
Xem giá
Zaromax Azithromycin 250mg DHG (H/60v)
Hộp 10 vỉ x 6 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Zinmax Domesco Cefuroxim 500mg (H/10v)
Hộp 2 vỉ x 5 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Zitromax Azithromycin 500mg Pfizer (H/3v)
Hộp 1 vỉ x 3 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Tinidazol 500mg Domesco (H/4v)
Hộp 1 vỉ x 4 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Tabracef Cefdinir 300mg USP (H/10v)
Hộp 1 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH CÙNG CHÚNG TÔI?

Đăng Ký Ngay

Tin tức

0961668606 - 0918194903