Sanofi - Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam

Bút Lantus Solostar 100IU/ml Sanofi (H/5 bút x 3ml)
Giảm giá
Hộp 5 cây x 3ml Nhóm: Thuốc
Xem giá
Buscopan Hyoscin Butylbromid 10mg Sanofi (H/100v)
Tăng giá
Hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao đường Nhóm: Thuốc
Xem giá
Flagyl Metronidazol 250mg Sanofi (H/20v)
Giảm giá
Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Ercefuryl Nifuroxazide 200mg Sanofi (H/28v)
Hộp 2 vỉ x 14 viên nang mềm Nhóm: Thuốc
Xem giá
Cordarone Amiodarone 200mg Sanofi (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
CoAprovel Irbesartan 150/12.5mg Sanofi (H/28v)
Hộp 2 vỉ x 14 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Buscopan Hyoscin Butylbromid 20mg/ml Sanofi (H/10 ống 1ml)
Giá biến động
Hộp 10 ống x 1ml Nhóm: Thuốc
Xem giá
Amaryl Glimepirid 2mg Sanofi (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá
Aprovel Irbesartan 150mg Sanofi (H/28v)
Giảm giá
Hộp 2 vỉ x 14 viên nén bao phim Nhóm: Thuốc
Xem giá
Nospa 40mg/2ml Tiêm Sanofi (H/25 ống 2ml)
Hộp 25 ống 2ml Nhóm: Thuốc
Xem giá
Lovenox 4000/0.4ml Tiêm Sanofi (H/2 ống 0,4ml)
Hộp 2 ống 0.4ml Nhóm: Thuốc
Xem giá
Tildiem Diltiazem 60mg Sanofi (H/30v)
Hộp 2 vỉ x 15 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Plavix Clopidogrel 75mg Sanofi (H/14v)
Hộp 1 vỉ 14 viên Nhóm: Thuốc
Xem giá
Xatral Xl Alfuzosin 10mg Sanofi (H/30v)
Hộp 1 vỉ x 30 viên nén Nhóm: Thuốc
Xem giá

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH CÙNG CHÚNG TÔI?

Đăng Ký Ngay

Tin tức

0961668606 - 0918194903